Samorząd uczniowski Szkoły Branżowej

Samorząd ucziowski Branżowej Szkoły I Stopnia

Opiekun: Tomasz Linka

  •     Przewodniczący – Krzysztof Pitrowski 1z
  •     Zastępca - Bartosz Stawiński 3z
  •     Sekretarz – Alex Siwy 1z