Rada Rodziców Szkoła Podstawowa

Skład prezydium Rady Rodziców

  •     Przewodnicząca - Malwina Gawron
  •     Zastępca - Michalina Dąbkowska
  •     Skarbnik - Joanna Rutkiewicz
  •     Sekretarz – Aneta Szaferska - Poczekaj